Vad är astaxanthin?

Astaxanthin ingår i gruppen karotenoider. Det är organiska fettlösliga närings- och färgämnen som förekommer i naturen.  Ämnet finns i alger och i vissa fiskar och skaldjur som äter alger, bland annat i lax, krabbor, krill och hummer. Astaxanthinet har en stark röd färg.

Vi på AstaReal producerar Astaxanthinet genom odling av mikroalgen Haematococcus pluvialis, den naturligt mest rika källan. AstaReal producerar naturligt Astaxanthin genom att utsätta algerna för näringsbrist. Det gör att algen producerar astaxanthin för att skydda de fetter de lagrar på sig mot oxidation och för att skydda sitt DNA mot UV-strålning. Det gör att algen kan överleva långa tider i naturen.  Algerna skördas och tillsätts sedan i en kapsel tillsammans med vitamin C och E. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning.

Astaxanthinets egenskaper

Det finns en mängd studier om astaxanthinets egenskaper. Den forskning som hittills bedrivits om astaxanthinets egenskaper är dock inte tillräckligt omfattande för att godkännas av EU som grund för ett så kallat hälsopåstående, ett påstående om ämnets egenskaper. AstaReal är i dag ledande inom forskning kring astaxanthin. Vårt mål är att presentera studier som godkänns av EU som grund för hälsopåståenden.

Forskning

Astaxin® innehåller det algbaserade ämnet astaxanthin samt antioxidanterna vitamin C och E. Vitamin C och E skyddar kroppens celler mot oxidativ stress. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning. AstaReal är det första företaget i världen som kommersiellt producerar naturligt astaxanthin, baserat på över 30 års svensk forskning.